Asiakaspalvelumme palvelee
arkisin klo 7.45 - 16.15 numerossa

010 5400

asiakaspalvelu@remeo.fi

Lähetä tarjouspyyntö

VE-logo_Jätäri_edit

Vantaan Energia - uusiutuvan energiatuotannon  pioneeri

Vantaan Energia antaa Uusiolassa kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattomalle sekajätteelle uuden elämän sähkönä ja lämpönä. Kesällä 2022 toiminta laajenee teollisuuden ja kaupan alan kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden energiahyötykäyttöön, kun jätevoimalan laajennus valmistuu alueelle. 
 
Jätevoimalan laajennus hyödyntää energiantuotannon raaka-aineena kotimaista, 
kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden energiajätettä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontitarvetta Suomeen. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen energiantuotannossa. Päästöt vähenevät, kun kivihiili korvataan kestävämmillä energianlähteillä. 
 
Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. 
 
Fossiilisista polttoaineista luopumisella on ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus myös lämmön hintavakauteen; jätteiden energiahyötykäyttö, monipuolinen uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä irtaantuminen fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen muutoksista mahdollistavat Vantaan Energian asiakkaille vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa.
 
Uusiolasta hyötyvät siis ympäristön lisäksi suoraan vantaalaiset asiakkaat.

Lue lisää Vantaan Energiasta: https://www.vantaanenergia.fi/uusiola-on-kiertotalouden-keskipiste/ 

Rudus - jatkokäyttää kivipohjaiset tuotteet 100 %Uusiolassa sijaitseva Kierrätyksen toimipiste vastaanottaa, varastoi ja jatkokäsittelee käytöstä poistettuja kivipohjaisia rakennusmateriaaleja: betoniteollisuudesta ja rakennustyömailta syntyvää purku- ja ylijäämäbetonia ja maa-ainesta sekä kallion louhinnasta ylijäänyttä louhetta. Kaikki vastaanotetut kierrätysmateriaalit jatkokäytetään 100 %. 
 
Materiaali hyödynnetään muun muassa raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa, maantäytöissä tai siitä tehdään uusiotuotteita. 
 
Kierrätystuotteilla voidaan korvata neitseellisiä luonnonmateriaaleja ja vähentää materiaalimenekkiä. Tuotteiden hiilikädenjälkeä kasvattamassa ovat kotimaisuus, betonin osalta hiilinielut sekä logistisesti järkevät kuljetusmahdollisuudet.
 
Uusiolasta lähtee eteenpäin jo nyt hiilinegatiivisia kierrätystuotteita: betonimurskeella ja kierrätyslouheella on todennettu hiilikädenjälki. Näillä osaltaan autetaan asiakkaita pääsemään omiin ilmastotavoitteisiinsa.

Kaikki tämä tarkoittaa, että Uusiolasta hyötyvät ympäristön lisäksi myös rakennuttajat, yritykset ja asukkaat, jotka pääsevät kulkemaan ympäristökestävästi rakennetuilla teillä, pihoilla ja puistoissa.
Lue lisää Ruduksesta: www.rudus.fi/uusiola

Uusiola Rudus Kierrätys
Uusiola_logo_vaaka_slogan